Bekijk onze galerij

Word sponsor

Sponsorpakketten en vriendjes

Als stichting zijn we volledig afhankelijk van vriendjes en sponsors. Dankzij hun steun kunnen wij veel kinderen laten stralen. U kunt ons op veel verschillende manieren helpen. De meest laagdrempelige manier is om u als vriendje aan ons te verbinden. Als vriendje voor een tientje zijn we al heel erg blij met u. Op onze website en in de nieuwsbrieven kunt u zien dat echt al ons geld aan de kinderen worden besteed. Verder hebben wij sponsorpakketten voor bedrijven samengesteld.

Sponsorpakket ZILVER:

Vanaf 50 euro, uw logo wordt geplaatst op onze sponsorpagina en facebookpagina, uw logo wordt met een actieve link geplaatst op onze banner.

Sponsorpakket GOUD:

Vanaf 100 euro, uw logo wordt geplaatst op onze sponsorpagina en facebookpagina, uw logo wordt met een actieve link geplaatst op onze banner tot slot wordt uw logo geplaatst op onze entreekaarten, nieuwsbrieven enz.

Het is ook mogelijk om diensten of middelen te sponsoren.
Wilt u weten wat we precies doen, wij zijn bereid om een presentatie te geven en om ons verhaal te vertellen.

U kunt u bijdrage overmaken op IBAN NL07 RABO 0191815683 o.v.v. vriendje of sponsorpakket.

Namens de kinderen enorm bedankt!

Schenken met fiscaal voordeel

Stichting Nienoo is per 01-01-2015 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI).

Voor ANBI’s gelden aparte belastingregels voor o.a giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting.

Voor de ANBI-stichting en haar begunstigers zijn er enkele fiscale voordelen:

  • Een donateur kan giften aan Stichting Nienoo van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Stichting Nienoo hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
  • Uitkeringen die stichting Nienoo doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Meer informatie over ANBI en de specifiek geldende regels voor schenken met belastingvoordeel:

Website Belastingdienst