Bekijk onze galerij

Bestedingsoverzicht

Uw donaties aan Stichting Nienoo worden goed besteed om van elke activiteit een groot succes te maken.

Waar besteden wij uw donaties aan:

 

  • Sint voor ieder kind

Huur van de locatie , inkopen van de presentjes (cadeautje en snoepgoed), consumpties en versnapering voor de kinderen (en de ouders), consumptie voor de vrijwilligers, artiesten, drukwerkkosten voor aanmeldformulier, decoratiemateriaal, evenementenverzekering en EHBO.

  • Op stap met Nienoo

Entreeprijzen, het vervoer met de bus, lunchpakketten voor de kinderen en vrijwilliger, een presentje c.q. aandenken aan het uitstapje, verzekering, drukwerkkosten voor aanmeldformulier, extra drinken en versnaperingen.

  • Op kamp met Nienoo

Huur locatie, eten en drinken, shirt, verzekering.

  • Algemene kosten

Kantoorartikelen, verzekering, websitehosting, bankkosten, promotiematerialen om fondsen te werven en de inhuur van externe bedrijven, met name voor de accountantscontrole.

Zonder uw donaties zou er geen Stichting Nienoo kunnen zijn; een klein deel van de ontvangen gelden wordt daarom gebruikt om onze stichting draaiende te houden.

Uw donatie wordt niet gebruikt voor beloning van ons bestuur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze jaarrekening.